سید مصطفی تاج زاده

پنج شنبه, 12 مهر 1397 ساعت 21:36

درباره نامه مهم اساتید دانشگاه

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

???درباره نامه مهم اساتید دانشگاه

✍#سیدمصطفی تاجزاده

? ۲۸۰ استاد دانشگاه و پژوهشگر آزاد در تبیینی جامع از اوضاع راهکارهایی برای برون‌رفت جامعه از بحران کنونی پیشنهاد داده‌اند. نامه‌ی فوق یکی از بهترین تحلیل‌های منتشر شده پس از اعتراضات مردمی در دی ماه ۹۶ است. مطالعه‌ی دقیق آن را به هر ایرانی علاقه‌مند به سرنوشت کشور توصیه می‌کنم.


? تعدادی از راهکارهای پیشنهادی ۲۸۰ استاد و پژوهشگر آزاد :

✅۱. پذیرش نظري و عملی چیدمان ارکان حاکمیت در انجام وظایف به صورت کارآمد و اثربخش در چارچوب قانون اساسی بر اساس الزام به رعایت توازن در مسئولیتها، اختیارها و پاسخگویی‌ها،

✅۲. پالایش بودجه سال ۱۳۹۷ از فعالیتهاي غیراصلی و غیرضرور )همچون دستگاههاي متعدد و موازي فرهنگی و...( و تخصیص منابع این عرصه‌ها به وظایف اصلی دولت و تدوین لایحه بودجه ۹۸ کشور بر این اساس،

✅۳. قوه قضائیه مستقل بدور از تسلط جناحها، گروههاي ذینفوذ، نیروهاي امنیتی و اطلاعاتی به منظور پاسخگویی منصفانه، آزاد و سریع به مسایل مردم،

✅۴. مدیریت فعال وزارت امور خارجه در عرصه منطقه‌اي و جهانی در چارچوب اهداف توسعه و منافع ملی و پرهیز از موازي کاري و انجام فعالیتهاي قانونی و ضروري کلیه دستگاهها توسط دیپلماسی رسمی کشور،

✅۵. برپایی نظام اجرایی و عملیاتی سالم، صریح، شفاف و قانونمند، توام با عدالت و انصاف در برخورد همه‌جانبه با فرایندهاي فساد و جلوگیري از پیدایش آن و برگرداندن ثروتها از غاصبان،

✅۶. بر پایی فضا براي آزادي گردش اطلاعات، برپایی میدانها براي رسانه‌ها و اصحاب مطبوعات براي انتقال صدا و مطالبات مردم به صورت صریح، همه‌جانبه، شفاف و آزاد از حاکمیت آنهم بدون ترس و برخوردهاي قهرآمیز. این عرصه، سخت نیازمند تدبیر خاصی است که مصداق آن صدا و سیمائی در سطح ملی و منطبق با موازینی همچون تعلق به نیازها و مطالبات مردم و بدور از جناح و گزینش‌گري باشد،

✅۷. براي داشتن انتخابات آزاد، سالم، رقابتی و بدور از رویکردهاي نظارت استصوابی، عرصه معیار استحقاق در واگذاري فرصت- هاي خدمت به کارگزاران شایسته خانه ملت، شوراهاي شهر و روستا از جمع لایقترین خدمتگزاران به مردم، در میدانی انباشته از بسط فرصتها و بسط حق انتخابها،

✅۸. رفع حصر، آزادي زندانیان سیاسی که شاکی خصوصی ندارند و نیز حق دسترسی وکیل به پروندههاي زندانیان سیاسی،

✅۹. خروج آشکار، شفاف و صریح نظامیان از حوزه کسب وکار و فعالیتهاي اقتصادي جهت بسط و گسترش فرصتهاي حضور
مردم، بخش خصوصی و بازار،

✅۱۰. ثبات در رویکردها و سیاستهاي اقتصادي جهت بهبود فضاي کسب وکار، اطمینان از فضاي اقتصاد و تولید مردم، بخش خصوصی و بازار و برخورد با رویکرهاي ناامنی و بی‌ثباتی اقتصادي و اجتماعی )همچون بی‌ثباتی در بازار ارز، نظام بانکی، صندوقهاي بازنشستگی، ناامنی محیط کسب و کار، معاش و...(،

✅۱۱. برنامه اقدام و عمل همه‌جانبه و همگانی براي معضل کم آبی و بی آبی، ریزگردهها و آلودگی هوا.

✅۱۲. عفو عمومی و حذف مشکلات و محدودیتهاي ورود آزادانه ایرانیان خارج از کشور.
@MostafaTajzadeh
https://bit.ly/2NO1WgJ
? لینک متن کامل نامه ۲۸۰ استاد:
https://attach.fahares.com/HBbWjxGU/ocaKSYqnWDaeg==

خواندن 2807 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.