سید مصطفی تاج زاده

 • slide1
  سید مصطفی تاج زاده
  همچنان باید از دولت حمایت کرد ...
  در ادامه
 • slide3
 • slide2
  سید مصطفی تاج زاده
  گروه جامعه: مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی با تاکید بر استفاده از نخبگان و افزایش مشارکت‌های مردمی برای رفع...
  شرح زندگی